Er du Amcar-medlem?

Opprett kontoen din

Refuel er for deg som har bil som hobby. Her kan du dyrke kjærligheten og møte likesinnede. Kom inn og slipp følelsene løs.

Passordstyrke: Ikke godkjent
Les her

Hold your horses.

Amcar-medlemmer har allerede tilgang til refuel.no - bare logg inn med medlemsnummer eller e-postadresse og passord.

Hvis du ikke har logget inn på nye amcar.no enda, må du logge inn på nytt.
Enkelt – du bruker bare medlemsnummeret som brukernavn og postnummeret ditt som passord første gang du logger inn. Du får etterpå mulighet til å sette nytt passord.

Ok, skjønner

Hei.

AMCAR ønsker å skape absolutt trygghet for deg som medlem og som bruker av våre tjenester og produkter. De opplysninger vi samler om deg vil bli brukt ansvarsfullt, med respekt for ditt privatliv og selvfølgelig på en slik måte at de til enhver tid gjeldende lover og regler overholdes, herunder personopplysningsloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (”Personvernforordningen”). Denne personvernerklæringen gir derfor informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles av AMCAR.

 

1.  Behandling av personopplysninger for å utføre formålet som medlemsorganisasjon

For å kunne være medlem i AMCAR må man gi fra seg personopplysninger. Det er en forutsetning for at vi skal kunne utføre formålet med å være medlemsorganisasjon, levere medlemstilbudet til deg - at vi vet hvem du er. 

AMCAR behandler personopplysninger om våre medlemmer, klubber, medlemmer, besøkende på nettsidene og andre personer/etablissement som har relevant tilknytning til formålet. Disse personopplysningene er eksempelvis navn, tittel, mobiltelefonnummer, e-postadresse, bilinteresse/biltype og andre opplysninger som er nødvendig og knytter seg til formålet om medlemskap eller besøk på nettsidene. 

 

2.  Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å kunne være medlemsorganisasjon å levere de produkter, tjenester og fordeler medlemskap i AMCAR innebærer.

For å kunne levere medlemsfordelene, tilgang til medlemstilbudene, medlemsfunksjonene på nettsidene samt gi både våre medlemmer og besøkende en bedre opplevelse av våre nettsider – må vi samle data.

Vi bruker data til å nå eksisterende medlemmer, potensielle medlemmer og tidligere medlemmer samt samarbeidspartnere for å markedsføre AMCARs’ tjenester, medlemsfordeler og medlemstilbud.

AMCAR samler og data på våre nettsider (cookies) for å levere medlemstilbudet samt tilpasse og utvikle vår tjeneste til deg som medlem eller besøkende.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er samtykke som er gitt til denne personvernerklæringen.

 

3.   Behandling av personopplysninger for samarbeidspartnere og leverandører

AMCAR behandler personopplysninger som vi bruker ovenfor våre samarbeidspartnere og leverandører for et bedre medlemstilbud. Formål er å utvikle og forbedre de tilbud og tjenester som ligger i et AMCAR medlemskap.

Personopplysningene blir ikke gitt ut, men vi kan på vegne av våre samarbeidspartnere og leverandører kontakte deg med bakgrunn i innsamlede data som navn, telefonnummer, adresser, e-postadresser.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykket du har gitt AMCAR gjennom medlemskapet eller ved å akseptere betingelsene i denne personvernerklæringen.

 

4  Bruk av cookies/informasjonskapsler

Våre nettsider amcar.no og refuel.no bruker cookies/informasjonskapsler. Formålet med å bruke cookies/informasjonskapsler er for å kunne levere medlemsfordelene, tilgang til medlemstilbudene, medlemsfunksjonene på nettsidene samt gi både våre medlemmer og besøkende en bedre opplevelse av våre nettsider. Ved å samle data gjennom cookies/informasjonskapsler kan vi analysere bruken av nettstedene for å kunne utvikle og forbedre det til det beste for de besøkende. Les mer om hvordan vi bruker cookies her.

  

5  Sikkerhet

AMCAR har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deg konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

 

6.  Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Et samtykke til AMCAR, betyr at det er kun AMCAR som samler dine data. Og vi garanterer at vi hverken gir ut, eller selger, dine data til hold utenfor organisasjonen.

AMCAR benytter underleverandører (databehandlere) for administrative oppgaver som medlemsregister, nettsider, betalingssystem etc., For de tilfeller der AMCAR bruker databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler mellom AMCAR og den respektive databehandler. Databehandleravtalene sikrer at behandlingen oppfyller kravene i GDPR og at personopplysningene ikke brukes til et annet formål enn AMCAR. 

 

7. Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til AMCAR har den registrerte rett til å kreve innsyn i, korrigering av og/eller sletting av personopplysninger som gjelder den registrerte.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har du allikevel til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte AMCAR. Men skal du være medlem i AMCAR – er det ikke mulig å trekke tilbake samtykke om at vi oppbevarer navn, adresse, postnummer, fødselsår, e-post og telefon.

Det ovenstående er knyttet til levring av medlemsfordeler, betalings- og varslingssystemer i relasjon til det å være medlem i AMCAR

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over AMCARs’ behandling av personopplysningene.

Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no .

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no .

 

8. Oppbevaringstid

AMCAR vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer:

Behandling av personopplysninger for å være medlemsorganisasjon: Lagres i 10 år etter avsluttet medlemskap.
Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål: Lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Ved samtykke: I 3 år eller til samtykket trekkes tilbake.
Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og AMCAR vil slette opplysningene.

AMCAR vil ikke lagre personopplysningene ut over det som er nevnt i denne personvernerkæringen.

 

9. Endringer i denne personvernerklæringen
Vår persondatapolitikk vil løpende bli oppdatert på vår hjemmeside.

 

10. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan AMCAR behandler personopplysninger, kontakt:

AMCAR
Østre Rosten 4A
7075 TILLER

Tlf.: 72896000
E-post: amcar@amcar.no

 

Ok, skjønner